Radni murem za barem Kępa ”Potocka”

0
Bar Kępa Potocka. Fot ID Żoliborz
Bar Kępa Potocka. Fot ID Żoliborz

Radni na sesji jednogłośnie zagłosowali za odstąpieniem od przetargu i podpisaniem 10-letniej umowy z barem ”Kępa Potocka”.

11 maja podczas sesji Rady Dzielnicy Żoliborz m.st. Warszawy przegłosowana została uchwała o skierowaniu pod obrady Rady Miasta wniosku o odstąpienie od przetargu i zawarcie 10-letniej umowy z obecnymi dzierżawcami gruntu, którzy prowadzą na tym terenie bar „Kępa Potocka”. Uchwała została jednogłośnie przyjęta.

Bar „Kępa Potocka” działa od początku lat 90-tych. W uzasadnieniu decyzji żoliborscy radni zwrócili uwagę, że:

trzydziestokilkuletnia tradycja ww. miejsca spotkań żoliborzanek i żoliborzan, ale też warszawianek i warszawiaków współtworzy obraz i charakter dzisiejszego Żoliborza, stanowiąc dla mieszkańców dzielnicy, ale też miasta wielką wartość.

W uzasadnieniu napisano:

Sprawa braku możliwości dzierżawy (…) bez przeprowadzenia przetargu lub konkursu ofert, a tym samym ryzyko zmiany dzierżawcy, zbulwersowała mieszkańców i opinie publiczną. Radni otrzymali niezliczone apele i prośby o pomoc i zachowanie charakteru i tradycji Kępy Potockiej. Wychodząc naprzeciw oczekiwaniom mieszkańców, działając w zgodzie z literą prawa, zasadnym jest przedstawienie niniejszej sprawy do decyzji Rady m.st. Warszawy.

Przewodniczący Rady Piotr Wertenstein-Żuławski (PO) podziękował wszystkim radnym, którzy odpowiedzieli na apel mieszkańców, zaangażowali się w pomoc i podpisali pod projektem uchwały Rady Dzielnicy.

Niespodzianek nie było.
Wszyscy żoliborscy radni zagłosowali „ZA”.
Nadzieję taką wyraził jeszcze przed rozpoczęciem głosowania radny Adam Buława (PiS):

Liczę na głosowanie w tej sprawie ponad podziałami i bardzo wszystkim za to dziękuję.

Radna Donata Rapacka (niezależna), głosując „całym sercem za wnioskiem” zwróciła się z prośbą:

o wprowadzenie do menu opcji wegetariańskich.

 Teraz sprawą dzierżawy 836 mkw. gruntu na terenie parku Kępa Potocka przy ul. Gwiaździstej 8, zajmie się Rada Miasta Stołecznego Warszawy.

Warszawski Festiwal Teologiczny

0
Festiwal_Teologiczny
Festiwal_Teologiczny

Na Akademii Katolickiej przy ul. Dewajtis 3 rozpocznie się pierwszy Warszawski Festiwal Teologiczny.

W programie znajdą się nie tylko debaty naukowe i konferencje, ale także spotkania modlitewne, koncert “Artyści Bogu” i spacer teologiczny z bp. Michałem Janochą po warszawskiej Starówce. Organizatorem festiwalu jest Akademia Katolicka w Warszawie.

Program

5 maja (czwartek)

 • 11.00-13.00
  Debata naukowa: Człowieka zmagania o przyszłość. Nauka, kultura, wiara
 • 19.30-21.30
  Modlitwa uwielbienia (kościół akademicki św. Anny) Zespół Mocni w Duchu

6 maja (piątek)

 • 18.00-20.00
  Modlić się, ale jak? Przewodnik po modlitwie
 • 20.00-21.30
 • Koncert: Artyści Bogu. Muzyka z teologicznym zamyśleniem

7 maja (sobota)

 • 9.30
  Msza św. (kościół seminaryjny) pod przewodnictwem ks. kard. Kazimierza Nycza, Wielkiego Kanclerza AKW
 • 11.00-12.30
  Konferencja:
  Moje dziecko odchodzi z Kościoła. Jak przekazywać wiarę w rodzinie?
 • 13.30-15.00
  Konferencja:
  Komu służy wirtualna ambona? Ewangelizacja, formacja, dezinformacja
 • 16.00-18.00
  Varsovia sacra:
  Spacer teolgogiczny po Starym Mieście z ks. bp. Michałem Janochą (zbiórka: kościół akademicki św. Anny)

8 maja (niedziela)

 • 9.00
  Msza św. (kościół św. Krzyża) pod przewodnictwem ks. prof. Krzysztofa Pawliny, Rektora AKW
 • 12.00
  Pielgrzymka autokarowa społeczności akademickiej AKW na Jasną Górę
 • 20.00
  Msza św. (kaplica Cudownego Obrazu)
 • 21.00
  Apel Jasnogórski, który kończy festiwal

Wstępem do tego wydarzenia jest cykl filmów „Teologia dla Ciebie”, w których Profesorowie Akademii Katolickiej ukazują piękno poznania teologicznego i jego wartość dla życia wiarą.

Festiwal Teologiczny na Akademii Katolickiej w Warszawie
na Akademii Katolickiej w Warszawie

Narodowa Kapela Bandurzystów Ukrainy zagra w Kinie Elektronik

0
Narodowa Kapela Bandurzystów Ukrainy
Narodowa Kapela Bandurzystów Ukrainy

Na scenie kina Elektronik 50 członków zespołu zaśpiewa i zagra na tradycyjnych ukraińskich instrumentach – bandurach.

W najbliższy czwartek, 14 kwietnia odbędzie się charytatywny koncert Narodowej Kapeli Bandurzystów Ukrainy im. G.I. Maiboroda.

Wstęp na występ jest bezpłatny.
Prowadzona będzie zbiórka pieniędzy na pomoc Ukrainie.

Koncert „Z Ukrainą w sercu” rozpocznie się o godz. 19:00.

Początki zespołu, założonego z inicjatywy hetmana Pawła Skoropadskiego sięgają 1918 r. W roku 1997 kapela otrzymała status instytucji narodowej. W ostatnich latach zespół często koncertował w miastach i wsiach obwodu donieckiego i ługańskiego. Występy zespołu podnoszą patriotycznego ducha żołnierzy, którzy obecnie walczą w obwodach donieckim i ługańskim, dają chwile spokojnego życia wojskowym i mieszkańcom obszarów frontowych, dodają pewności siebie.

Narodowa Kapela Bandurzystów Ukrainy to wyjątkowy fenomen dziedzictwa kulturowego narodu ukraińskiego. Zespół liczy 50 członków i składa się wyłącznie z mężczyzn. Z zespołem w różnych latach współpracowali znani Ukraińscy artyści. We wrześniu 2013 roku dyrektorem generalnym i artystycznym zespołu został mianowany chórmistrz, dyrygent chóru, pedagog Jurij Kurach.

Podczas występów zachwycają precyzyjne opracowanie każdego utworu, majestatyczny pouczający, dramatyczny, często smutny charakter kompozycji połączony z błyskotliwym humorem, elementami współczesnego folku i kozacką charakteryzacją.

Jurij Kurach, dyrektor zespołu: 

W tym trudnym czasie chcemy opowiedzieć więcej o duchu ludowym Ukraińców, a także wesprzeć nasze wojsko walczące o wolność naszego kraju.

Elektronik na miejscach siedzących mieści blisko 400 osób.
Nie będą wydawane miejscówki.

Zbiórka wsparcia finansowego dla Ukrainy, która będzie prowadzona przed koncertem, organizowana jest przez Fundację Pro Academia Narolense.

Narodowa Kapela Bandurzystów Ukrainy
Narodowa Kapela Bandurzystów Ukrainy

Pszczele pasieki wracają na Żoliborz

0
Miodowa Manufaktura fot. Krzysztof Kozerski
Miodowa Manufaktura fot. Krzysztof Kozerski

Po rocznej przerwie do żoliborskich parków wracają pszczele pasieki.

Po cztery ule zostaną ustawione w parku Kępa Potocka i Kaskada.

Urząd Dzielnicy Żoliborz m.st. Warszawy podpisał z Miodową Manufakturą umowę na dostarczenie, opiekę i utrzymanie dwóch pasiek (łącznie 8 uli) oraz na organizację wydarzenia „Żoliborskie Miodobranie”. W ramach podpisanej umowy Dzielnica Żoliborz otrzyma również 240 kg miodu.

Renata Kozłowska, zastępca burmistrza Dzielnicy Żoliborz m.st. Warszawy

Pszczele ule na stale wpisały się w krajobraz naszych parków. Bardzo się cieszymy, że po rocznej przewie, pszczoły ponownie zagoszczą na naszych terenach. Wracamy także z edukacją w zakresie życia pszczół, ich roli w przyrodzie, zapylaniu roślin, ochronie owadów zapylających oraz o procesie powstawania miodu.

Dwie pasieki w parkach Kępa Potocka i Kaskada, a w każdej po cztery ule mają być gotowe do końca kwietnia – jeśli pogoda będzie sprzyjać, to ule pojawią się wcześniej. Pszczoły „obudziły już się z zimowego snu” i rozpoczęły swoją pracę. Można zaobserwować je zbierające świeży pyłek kwiatowy z przebiśniegów, złoci żółtych oraz na krokusowych i narcyzowych łąkach. Pyłek pomaga rodzinom pszczelim dojść do siły po zimowli.

Z dnia na dzień wokół nas robi się coraz bardziej zielono i kolorowo.
Dla pszczół oznacza to, coraz większą liczbę rozkwitających dookoła miododajnych kwiatów, krzewów i drzew. W pełni kwitną już wierzby. Ich nektar jest pierwszym płynnym pokarmem, przynoszonym przez zbieraczki po zimie. Od początku wiosny liczba pszczół w ulach systematycznie rośnie, aby dojść z zazimowanych 10-15 tysięcy do największej siły w okolicach przesilenia letniego. Wtedy to w każdym ulu będzie nawet 60-80 tys. owadów. Kwiecień to miesiąc, w którym w ulach zaczynają pojawiać się panowie, czyli trutnie. Będą one obecne w ulach aż do jesieni.

W miesiącach letnich na Żoliborz powróci „Żoliborskie Miodobranie”, lubiane i cenione przez mieszkańców wydarzenie. Chętni uczestnicy zaopatrzeni w ochronne stroje będą mieli okazję zobaczyć jak wygląda ul od środka, pod nadzorem ale własnoręcznie zebrać i odwirować miód. Przewidziane są również degustacje świeżego miodu.

Akcja dotycząca rozstawiania i utrzymywania pasiek na terenie Dzielnicy Żoliborz realizowana jest od 2017 roku.

W 2021 z uwagi wykrycie choroby bakteryjnej pszczół i objęcie Żoliborza obszarem zapowietrzonym, niemożliwe było bezpieczne ustawienie pszczelich uli w parkach Kępa Potocka i Kaskada. Bowiem zgodnie z przepisami, z obszaru zapowietrzonego nie można pozyskiwać miodu, ani też wywozić, ani wwozić na ten teren pszczół.

Miodowa Manufaktura fot. Krzysztof Kozerski
Miodowa Manufaktura fot. Krzysztof Kozerski

 

Zniszczenia w drzewostanie

0
Wiatrołom - Skwer AK Żniwiarz
Wiatrołom - Skwer AK Żniwiarz

11 powalonych drzew, dziesiątki połamanych gałęzi i konarów – takie są skutki wichur na Żoliborzu, które w czwartek i sobotę przeszły nad całą Polską.

Na terenach zielonych zarządzanych przez Dzielnicę Żoliborz, bardzo silne porywy wiatru spowodowane przez czwartkowy niż Dudley doprowadziły do zniszczeń w drzewostanie w 6 lokalizacjach:

 • na placu Joachima Lelewela – topola biała;
 • przy ul. Matysiakówny (róg Rydygiera) – świerk;
 • na skwerze przez Wojskowym Instytutem Medycyny Lotniczej: topola biała, robinia akacjowa, oraz klon jawor;
 • na skwerze Barbary i Stanisława Brukalskich – klon srebrzysty;
 • w parku Sady Żoliborskie – klon srebrzysty;
 • przy ul. Przasnyskiej – klon jesionolistny.

Kolejnych zniszczeń wśród drzew dokonał sobotni niż Eunice, w wyniku którego wyłamane zostały dwie topole włoskie na skwerze Kompanii AK „Żniwiarz” oraz kolejny świerk przy ul. Matysiakówny.

W efekcie bardzo silnych porywów wiatru, które miały miejsce w ostatnich dniach mogło dojść także do naruszenia systemu korzeniowego wielu drzew. Te, które nie zostały powalone mogą być w inny sposób naruszone przez wichurę i stanowić nadal poważne zagrożenie. Obecnie trwa porządkowanie terenów z połamanych drzew, gałęzi i konarów.

Zapewnienie bezpieczeństwa mieszkańców jest jednym z podstawowych zadań własnych Urzędu Dzielnicy Żoliborz m.st. Warszawy. Pracownicy Wydziału Ochrony Środowiska zobowiązani są do regularnego przeglądu drzew rosnących na terenach administrowanych w celu oceny ich stanu zdrowotnego i określenia zakresu ich pielęgnacji. W sytuacji, w której rosnące drzewo jest chore, zamiera i może stanowić zagrożenie dla bezpieczeństwa osób i mienia, podejmowana jest decyzja o jego usunięciu.

Zmiany klimatyczne i nawiedzające Polskę coraz częściej porywiste wiatry, dokonujące znacznych zniszczeń (wyrwane drzewa, uszkodzone budynki i samochody) sprawiają, że zastępowanie niektórych starych drzew młodszymi staje się koniecznością. Od kilku lat Wydział Ochrony Środowiska systematycznie dokonuje nowych nasadzeń, które znacznie przewyższają liczbę drzew usuwanych. W ciągu ostatnich 3 lat posadziliśmy 536 szt. drzew, a 181 szt. zostało usuniętych.

Pomimo, iż dokładamy starań, aby liczba wymienianych drzew była każdego roku jak najniższa, doceniając rolę i korzyści płynące z posiadania dużych starych drzew, tak warunki atmosferyczne i coraz większa częstotliwość porywistych wiatrów przechodzących nad Polską, dotkliwie weryfikują plany zachowania i ograniczenia wymiany drzewostanu.

Źródło: UD Żoliborz

Koniec Seksu, Miłości i Podatków

0
Seks, miłość i podatki
Seks, miłość i podatki

Po czterech latach spektakl ”Seks, miłość i podatki” schodzi z afisza teatru Komedia.

Ostatnie spektakle odbędą się 22 i 23 lutego (wtorek i środa) o godz. 19.00 na scenie teatru.

Teatr zachęca:

Czekają na was niezapomniane wrażenia, moc zabawy, którą gwarantują oni: Weronika Książkiewicz, Karolina Nowakowska, Katarzyna Trzcińska, Magdalena Wójcik, Mateusz Banasiuk, Mikołaj Krawczyk, Robert Rozmus i Marcin Troński.

Źródło: Warszawski Serwis Prasowy

Koncert Żoliborskiego Chóru Sąsiedzkiego

0
Żoliborski Chór Sąsiedzki - logo
Żoliborski Chór Sąsiedzki - logo

Zapraszamy na koncert wyjątkowego, bo skrzykniętego spontanicznie, chóru sąsiadów z Żoliborza.

Gdzie i kiedy?

Koncert chóru, o którym przeczytasz poniżej, odbędzie się:

 • 16.01.2021
 • w Kościele pw. św. Jana Kantego
 • ul. Zygmunta Krasińskiego 31 w Warszawie
 • o godz. 15:00.

Program koncertu

 • Wesołą nowinę bracia słuchajcie
  opr. K. Krzemień
 • Dzisiaj w Betlejem
  opr. K. Krzemień
 • Północ już była
  opr. K. Krzemień
 • Hambani Kahle
  opr. Lorenz Maierhofer
 • Joy to the World
  Georg Friedrich Händel, opr. Lorenz Maierhofer
 • Stille Nacht / Cicha noc
  Franz Gruber, opr. Lorenz Maierhofer
 • Mary did you know
  Mark Lowry, Buddy Greene
 • Bóg się rodzi
  opr. X. Mioduszewski
Żoliborski Chór Sąsiedzki: To Por decyduje, kiedy Awokado oddychają
To Por decyduje, kiedy Awokado oddychają (komentarz ŻCS pod grafiką na FB)

Żoliborski Chór Sąsiedzki

Jakaś sobota, ciepły majowy poranek. Z okien szkoły podstawowej przy ulicy Braci Załuskich rozlega się muzyka. Zdziwieni spacerowicze słyszą, jak przy akompaniamencie pianina kolejne osoby wyśpiewują gamy i fragmenty piosenek. Co tam się działo na Sadach?

Było to przesłuchanie osób, które pozytywnie odpowiedziały na post na grupie facebookowej Żoliborz-Platforma Sąsiedzka.

Maria Janiak:

Kto jest chętny pośpiewać w CHÓRZE sąsiedzkim dla dorosłych?

Autorka tego pytania, liczyła na odzew kilkunastu żoliborzan. Okazało się ich być o wiele więcej, bo ponad setka. No i… tak się zaczęło!

Po serii przesłuchań i spotkań organizacyjnych, jeszcze przed wakacjami, rozpoczęły się regularne próby Żoliborskiego Chóru Sąsiedzkiego. Co tydzień spotyka się na nich ok. 30 osób w różnym wieku. Poza tym są też wspólne warsztaty i wyjazdowe zgrupowania.

Dyrygent

Paweł Choina - dyrygent Żoliborskiego Chóru Sąsiedzkiego
dyrygent Żoliborskiego Chóru Sąsiedzkiego

Paweł Choina to doktor sztuk muzycznych, absolwent Uniwersytetu Muzycznego im. Fryderyka Chopina w Warszawie.

Swoje umiejętności w zakresie dyrygentury  i wokalistyki poszerzał na wielu kursach mistrzowskich pod okiem, m.in. Borisa Abalyana, Volkera Hempflinga, Jonathana Valesco, Stanislava Diatchenko czy Ryszarda Karczykowskiego.

Współpracował z wieloma znamienitymi zespołami, m.in. Chórem Kameralnym Uniwersytetu w Oregonie (USA) czy Chórem Kameralnym Festino (Petersburg, Rosja).

Brał również udział w wielu festiwalach.
Między innymi w Międzynarodowym Festiwalu Chóralnym w Ohrydzie (Macedonia), Festiwalu Mozartowskim w Warszawie czy Międzynarodowym Festiwalu Chóralnym w Prewezie (Grecja).

Chórzyści

Poza nim wśród żoliborskich chórzystów nie ma osób zawodowo zajmujących się muzyką, są za to prawnicy, informatycy i psychologowie, pracownicy korporacji i niewielkich firm, studenci i osoby na pełen etat zajmujące się domem… i to właśnie ta różnorodność – a jednocześnie wspólna pasja jaką jest śpiewanie – sprawiają, że spędzanie czasu razem jest tak wartościowe.

Dominika, na co dzień  optometrystka, która w czasach studenckich zajmowała się śpiewaniem:

Dołączyłam do chóru, bo kocham muzykę i od dawna mi jej brakowało; dzięki tej inicjatywie poznałam niesamowitych ludzi i odkryłam, co naprawdę sprawia mi wielka przyjemność.

Marcin pracujący w firmie farmaceutycznej:

Żeby zrobić coś razem z ludźmi, których łączy wspólna pasja – a jednocześnie mają w sobie luz, na jaki można sobie pozwolić tylko, gdy robi się coś po amatorsku.

Żoliborski Chór Sąsiedzki - Kawałek chóru
Kawałek chóru

 

Soprany I

 • Katarzyna Chrapka
 • Emilia Kazimierczak
 • Marta Kropaczewska
 • Ewelina Mocarska
 • Natalia Sikora
 • Katarzyna Sykała
 • Dominika Szafran

Soprany II

 • Ewa Grabek
 • Aleksandra Jarosiewicz
 • Dominika Olkowska
 • Anna Perka
 • Sylwia Wenus

Alty I

 • Małgorzata Boguszewska
 • Urszula Creamer
 • Marta Czarnecka
 • Magdalena Magusiak
 • Joanna Wojdan-Liszewska
 • Marta Zawilińska

Alty II

 • Maria Janiak
 • Aleksandra Kiełczewska

Barytony

 • Marcin Graf
 • Kamil Raczak
 • Krzysztof Rychter

Działania

Członkom Chóru nie brakuje ambicji. Od września na warsztatach i cotygodniowych próbach szlifują talent, ale także przygotowują nowy repertuar. Mają już za sobą debiut. Można ich było usłyszeć w czasie Żoliborskiego Targu Świątecznego 18.12.2021. Publiczność była zaskoczona poziomem amatorskiego chóru, a po występie zażądała bisu.

Aspiracje Chóru sięgają  jednak znacznie dalej. Żoliborski Chór Sąsiedzki  nawiązał współpracę partnerską z chórami z Grecji (Choral “Armonia” of Preveza) i Włoch (Insieme Vocale Vox Cordis of Arezzo). Dzięki wsparciu programu Erasmus+ w 2022 r. odbędą się w Warszawie i w miastach partnerskich wspólne koncerty z repertuarem polsko-grecko-włoskim. W najbliższym czasie

Chór przygotowuje koncert kolęd, który odbędzie się  16.01.2021 w Kościele pw. św. Jana Kantego w Warszawie  o godz. 15:00 i  na który zaprasza wszystkich żoliborzan – i nie tylko

Finansowanie

Żoliborski Chór Sąsiedzki to inicjatywa sąsiedzka, finansująca się z własnych środków i zbiórek pieniężnych. Osoby chcące wesprzeć Chór zapraszamy na  zrzutkę: [LINK]

Ogłoszenie koncertowe - zaproszenie Żoliborskiego Chóru Sąsiedzki ego

Pensje w ciągu roku wzrosły o ponad 7 procent

0
fot. Pixabay.com

W sektorze przedsiębiorstw w Warszawie w październiku zatrudnionych było 1088,8 tys. osób – wyliczył Urząd Statystyczny w Warszawie. Zatrudnienie ukształtowało się na poziomie zbliżonym do września.

W porównaniu z poprzednim miesiącem wzrost przeciętnego zatrudnienia odnotowano w sekcjach: działalność profesjonalna, naukowa i techniczna (o 0,8 proc.), obsługa rynku nieruchomości (o 0,6 proc.), informacja i komunikacja (o 0,4 proc.), transport i gospodarka magazynowa (o 0,2 proc.), handel; naprawa pojazdów samochodowych (o 0,1 proc.). Natomiast spadek przeciętnego zatrudnienia wystąpił w sekcjach: przemysł (o 0,6 proc.), zakwaterowanie 
i gastronomia (o 0,3 proc.), administrowanie i działalność wspierająca oraz budownictwo (po 0,2 proc.).

Przeciętne miesięczne wynagrodzenie brutto w sektorze przedsiębiorstw w październiku wyniosło 7395,46 zł i było o 7,3 proc. wyższe niż w październiku 2020 r. Spadek przeciętnego wynagrodzenia brutto wystąpił w sekcjach: informacja i komunikacja (o 2,1 proc.), administrowanie i działalność wspierająca (o 1,4 proc.), zakwaterowanie i gastronomia (o 0,2 proc.)

W końcu października na liście zarejestrowanych bezrobotnych znajdowało się 25050 osób czyli o 657 (o 2,6 proc.) mniej niż w końcu września oraz o 582 (o 2,4 proc.) więcej niż w analogicznym okresie 2020 r. Bezrobotnych kobiet znalazło się na liście 12097, co stanowiło 48,3 proc. ogółu bezrobotnych (przed miesiącem 48,3 proc., a przed rokiem 48,9 proc.) i 18,1 proc. bezrobotnych kobiet w województwie mazowieckim. W stosunku do września 2021 r. liczba bezrobotnych kobiet zmniejszyła się 
o 310, czyli o 2,5 proc., a w stosunku do października 2020 r. zwiększyła się o 130, czyli o 1,1 proc. Stopa bezrobocia rejestrowanego wynosiła 1,9 proc. (tak jak przed miesiącem, a przed rokiem 1,8 proc.), średnia w województwie mazowieckim kształtowała się na poziomie 4,6 proc. (4,8 proc. przed miesiącem, a przed rokiem 5,1 proc.), natomiast w kraju na poziomie 5,5 proc. (5,6 proc. przed miesiącem, a przed rokiem 6,1 proc.).

W rejestrze REGON w październiku na terenie Warszawy były zarejestrowane 495082 przedsiębiorstwa, co stanowiło 53,7 proc. zbioru województwa mazowieckiego. W porównaniu z wrześniem ich liczba zwiększyła się o 2345 (tj. o 0,5 proc.), a w stosunku do października 2020 r. wzrosła o 22867 (tj. o 4,8 proc.). W stolicy w październiku najwięcej było podmiotów zajmujących się: działalnością profesjonalną, naukową i techniczną (19,5 proc. ogółu zarejestrowanych jednostek), handlem; naprawą pojazdów samochodowych (18,2 proc.) oraz informacją i komunikacją (10,5 proc.).

BUDOWNICTWO Według wstępnych danych w Warszawie w październiku przekazano do użytkowania 1053 mieszkania, czyli o 44,3 proc. mniej niż przed rokiem. Od stycznia do października w Warszawie oddano do użytkowania 13747 mieszkań (o 26,8 proc. mniej niż w analogicznym okresie 2020 r.), a w województwie mazowieckim – 33554 mieszkania, czyli o 9,7 proc. mniej niż od stycznia do października 2020 r. Spadek liczby oddanych mieszkań odnotowano w budownictwie przeznaczonym na sprzedaż lub wynajem – z 17960 do 13041, czyli 
o 27,4 proc. mniej.

Natomiast wzrost wystąpił w budownictwie komunalnym z 100 do 156 (o 56 proc. więcej), w budownictwie indywidualnym z 470 do 550 (o 17 proc. więcej). Przeciętna powierzchnia mieszkania oddanego do użytkowania od początku roku wyniosła 64,1 mkw. i zwiększyła się w stosunku do analogicznego okresu 2020 r. o 4,2 mkw. Przeciętna powierzchnia użytkowa w budownictwie indywidualnym wyniosła 187 mkw. (o 15,1 mkw. mniej niż w analogicznym okresie 2020 r.), w budownictwie przeznaczonym na sprzedaż lub wynajem — 59,2 mkw. (o 2,8 mkw. więcej), w budownictwie komunalnym — 38.5 mkw. (o 6 mkw. mniej).

Jak nazwać nowy tramwaj dla Warszawy?

0
fot. materiały prasowe

Są już Akwaria, Swingi, Jazzy, Delfiny, Parówki, a nawet Berlinki – każdy tramwaj w Warszawie ma swoją zwyczajową nazwę. Teraz każdy może zagłosować, jak mają się nazywać nowe tramwaje Hyundai.

Do Tramwajów Warszawskich wpłynęło ponad 2000 propozycji. Spośród nich jury w składzie: prof. Grażyna Majkowska – Uniwersytet Warszawski, prof. Jerzy Bralczyk – Uniwersytet Warszawski, Łukasz Ostoja-Kasprzycki – PoWarszawsku, Katarzyna Strzegowska – Zarząd Transportu Miejskiego oraz Konrad Niklewicz – Tramwaje Warszawskie, wybrało pięć nazw. Nazwy są zróżnicowane – odwołują się do tradycji warszawskiej, jest propozycja bardziej międzynarodowa z użyciem słowa łacińskiego. Jest też nazwa mająca związek z Fryderykiem Chopinem.

Pięć propozycji wybranych przez jury to: Avant, Dryndaj, Fryderyk, Warsolino i Syreniak. Teraz czas na warszawiaków, którzy zdecydują która jest najlepsza i odzwierciedla ducha stolicy. Wystarczy zagłosować na jedną z nazw na stronie Tramwajów Warszawskich: https://tw.waw.pl/2021/11/30/wybierz-nazwe/.

Do Warszawy przyjechało już pięć ze zamówionych 123 nowoczesnych i „szytych na miarę” pojazdów. Zamówiono trzy rodzaje pojazdów szynowych o różnej długości, w wersji jednokierunkowej i dwukierunkowej. Najdłuższe z nowych wagonów będą miały prawie 33 metry, czyli aż o 2,5 metra więcej niż obecne tramwaje niskopodłogowe. Będą to najdłuższe tramwaje, jakie kiedykolwiek jeździły po stołecznych torowiskach. W każdym z nich będzie mogło podróżować nawet 240 osób. Pierwsze nowe tramwaje powinny lada dzień wyjechać na stołeczne torowiska. Wagony mają już homologację, przechodziły też szczegółowe testy prowadzone przez pracowników Tramwajów Warszawskich – badania wykazały m.in. że wagony są bardzo oszczędne.

Podsumowanie tygodnia

0
fot. Pixabay.com

TYDZIEŃ W WARSZAWIE 

ZWIERZĘTA Urząd miasta apeluje do mieszkańców miasta, aby w mroźne jesienne i zimowe dni pamiętali o zwierzętach wolno żyjących. Chodzi nie tylko o dokarmianie ptaków, ale również o zapewnienie dostępu do piwnic dla kotów. „Pomieszczenia piwniczne w okresie jesienno-zimowym stanowią bezpieczne i ciepłe schronienie dla wolno żyjących kotów w stolicy. Dlatego Warszawa po raz kolejny zachęca zarządców i administratorów nieruchomości oraz wszystkich warszawiaków do tego, aby ułatwili czworonogom dostęp do tych pomieszczeń. Koty wolno żyjące w naturalny sposób zapobiegają występowaniu gryzoni w budynkach” – przypomina urząd miasta.

AKCJE Na Ursynowie trwa akcja „Alert dla zwierząt”. „Do końca listopada trwa zbiórka darów dla bezdomnych zwierząt. Do tej pory dzięki ofiarności i zaangażowaniu mieszkańców dzielnicy zebrano ponad 130 kg żywności dla zwierząt, a także środki czystości i higieniczne, akcesoria pielęgnacyjne, smycze i obroże. Zbiórkę prowadzimy w czterech lokalizacjach na rzecz Schroniska dla Bezdomnych Zwierząt w Celestynowie” – opisuje Urząd Dzielnicy Ursynów. Oddawać można: karmę dla psów i kotów dobrej jakości, miski metalowe, obroże i smycze z metalowymi zapięciami (nierozwijane), żwirek oraz środki czystości – płyny, szczotki, ręczniki i mopy.

POMNIKI „Temat budowy pomnika Narutowicza został przedstawiony Zespołowi do spraw wznoszenia pomników i realizacji upamiętnień na terenie m.st. Warszawy” – napisała wiceprezydent Renata Kaznowska w odpowiedzi na interpelację wiceprzewodniczącego Rady Warszawy Sławomira Potapowicz. „W trakcie dyskusji wskazano m.in. na wybitne walory artystyczne rzeźby autorstwa Edwarda Wittiga, stanowiącej obecne upamiętnienie prezydenta. Zespół jednogłośnie zaakceptował lokalizację pomnika w nowym miejscu na przebudowanym placu Narutowicza. (…) Obecnie trwają przygotowania do ogłoszenia konkursu oraz przygotowywany jest projekt uchwały Rady Miasta w sprawie lokalizacji pomnika” – dodała wiceprezydent.

WODOCIĄGI W związku ze spadkiem temperatury Miejskie Przedsiębiorstwo Wodociągów i Kanalizacji przypomina o sprawdzeniu stanu licznika wody i odpowiednim zabezpieczeniu go przed zamarznięciem. „Niska temperatura może uszkodzić wodomierz zwłaszcza, gdy znajduje się on w nieogrzewanej piwnicy lub studni wodomierzowej. W wyniku awarii wodomierza głównego lub odliczającego może dojść do rozszczelnienia instalacji wodociągowej, zalania pomieszczeń, a nawet przerwy w dostawie wody” – ostrzega MPWiK.

URZĘDY Prezydent Rafał Trzaskowski wprowadził wewnętrzną procedurę przeciwdziałania mobbingowi i dyskryminacji w urzędzie miasta. „Pracodawca wprowadzając niniejszą procedurę przeciwdziałania mobbingowi i dyskryminacji w urzędzie ma na celu budowanie środowiska pracy opartego na wzajemnym szacunku, zaufaniu, uczciwości, odpowiedzialności i otwartej komunikacji” – czytamy w zarządzeniu prezydenta.

MUZYKA Z okazji jubileuszu swojego 120-lecia Filharmonia Narodowa wydała płytę zawierającą archwialne nagrania Zespołów Filharmonii Narodowej arcydzieł muzyki polskiej, głównie współczesnej. Są to nagrania pod batutą kolejnych dyrektorów od Witolda Rowickiego (Szymanowski – Litania do Maryi Panny) do obecnego Dyrektora Artystycznego Andrzeja Boreyki (Szymanowski – Veni Creator). Pomiędzy nimi – Bohdan Wodiczko (Chopin – Andante spianato i Wielki Polonez Es-dur op. 22 z Haliną Czerny-Stefańską), Kazimierz Kord (Panufnik – X Symfonia), Antoni Wit (Lutosławski – Mi-parti) i Jacek Kaspszyk (Penderecki – Powiało na mnie morze snów – wybór) oraz nagranie na chór a cappella pod batutą Henryka Wojnarowskiego (Górecki – Totus Tuus). Chór w dziełach Pendereckiego i Veni Creator Szymanowskiego przygotował obecny Dyrektor Chóru – Bartosz Michałowski. Wydawnictwo wzbogacone jest o obszerną, jubileuszową książeczkę zawierającą opisy poszczególnych dzieł oraz biogramy wykonawców, ale także esej historyczny autorstwa Andrzeja Sułka i esej o nagraniach Filharmonii Narodowej Piotra Maculewicza.

UCZELNIE Mateusz Białek, Kamil Choromański i Jakub Łobodecki z Wydziału Geodezji i Kartografii Politechniki Warszawskiej stworzyli aplikację, która otwiera nowe możliwości przed użytkownikami samochodów elektrycznych. Pozwala wyznaczyć trasę, biorąc pod uwagę zarówno konieczność ładowania, jak i ciekawe miejsca, które można odwiedzić w trakcie tego procesu. Użytkownik decyduje o tym, jakie obiekty go interesują (np. muzea, parki albo dobre restauracje), a aplikacja wyznaczy trasę tak, aby w trakcie ładowania samochodu możliwe było ich odwiedzenie. Rozwiązanie sprawia, że nużący czas oczekiwania na gotowość samochodu do jazdy może być zastąpiony odkrywaniem nowych, ciekawych miejsc.

URZĘDY Dyrektorką koordynatorką ds. zielonej Warszawy została Magdalena Młochowska, która „zarządza i koordynuje realizacją zadań z zakresu ochrony i kształtowania środowiska, rozwoju zieleni oraz ochrony powietrza i polityki klimatycznej”. Dyrektorka-koordynatorka koordynuje pracę Biura Ochrony Powietrza i Polityki Klimatycznej oraz Biura Ochrony Środowiska.

ZIELEŃ Ogłoszony został konkurs „Zielony Uniwersytet Warszawski”, w którym można zgłaszać projekty badawcze dotyczące ochrony bioróżnorodności, oszczędności zasobów naturalnych i kształtowania postaw proekologicznych. Konkurs realizowany jest z inicjatywy prof. Ewy Krogulec, prorektor UW ds. rozwoju, w ramach działań proklimatycznych na Uniwersytecie Warszawskim. – Jeden z celów, jaki sobie wyznaczyliśmy w strategicznym dokumencie „Agenda na rzecz klimatu i zrównoważonego rozwoju” to zintensyfikowanie badań i projektów prowadzonych w obszarach związanych z kryzysem klimatycznym. Konkurs „Zielony Uniwersytet Warszawski” to wynik podejmowanych przez nas wysiłków w tym zakresie i pierwszy krok w realizacji tego ważnego działania – mówi prof. Krogulec.

BIURA Warszawski rynek mocno wyhamował – poziom realizacji nowych biur jest rekordowo niski – informuje firma Walter Herz. W budowie jest mniej niż połowa biur realizowanych w ostatnich latach przed 2020 rokiem. „Tymczasem w ostatnich miesiącach mogliśmy obserwować odbudowującą się aktywność najemców, która w trzecim kwartale zaowocowała wolumenem najmu o jedną trzecią wyższym w porównaniu do tego samego okresu w roku ubiegłym. Jeśli popyt będzie utrzymywał się w trendzie wzrostowym, a deweloperzy nadal będą wstrzymywali się z realizacją kolejnych projektów w perspektywie dwóch lat możemy spodziewać się, nie tylko spadku poziomu pustostanów biurowych w Warszawie, ale realny jest także wzrost stawek rynkowych” – zapowiadają eksperci Walter Herz.

KOMUNIKACJA

ROZKŁADY W Warszawie działa sześć e-papierowych rozkładów jazdy Warszawskiego Transportu Publicznego – informuje urząd miasta. Pierwsze dwa zostały zamontowane na przystankach przy Muzeum Powstania Warszawskiego we wrześniu. Potem doszły do nich przystanki przy placu Zawiszy, przy stacji Metro Marymont i przy Dworcu Gdańskim. Każdy składa się z dwóch części – na pierwszej jest rozkład jazdy linii tramwajowych z godzina i minutą odjazdu kolejnego pojazdu. Przypomina zwykłą wydrukowaną kartkę jaką widzimy od lat na przystankach. Na drugiej części jest dynamiczna informacja – za ile minut rzeczywiście przyjedzie kolejny tramwaj i w jakiej kolejności. Ta informacja jest odświeżana co kilkanaście sekund.

PIESI Na przejściu dla pieszych przez al. Krakowską przy ul. Tapicerskiej rozpoczęły się prace związane z budową sygnalizacji. „Niebawem w światła wyposażymy zebrę na ul. Połczyńskiej przy ul. Lustrzanej, a także skrzyżowanie ulic Kondratowicza, Blokowej i Przy Grodzisku” – zapowiada Zarząd Dróg Miejskich.

KOLEJ Od początku roku do końca października pociągami na linii WKD przejechało 3 895 167 pasażerów, czyli o 207 263 osoby mniej w porównaniu z takim samym okresem 2020 roku, w którym przewieziono 4 102 430 osób – oznacza to spadek o 5,05 proc. Według danych za 9 miesięcy różnica ta wynosiła 10,43 proc. Przewozy pasażerskie w październiku wzrosły o blisko 6 proc. względem poprzedniego miesiąca.

UTRUDNIENIA W związku z układaniem warstwy ścieralnej asfaltu, na ul. Sokratesa zmieniła się organizacja ruchu. Od 25 listopada do 2 grudnia obowiązuje kierunek tylko od ul. Kasprowicza do ul. Wólczyńskiej, a wjazd i wyjazd z parkingu naprzeciwko ul. Cienkiej są niemożliwe. Następnie rozpoczną się prace na jezdni północno-zachodniej, a kierowcy pojadą wyłącznie od ul. Wólczyńskiej w stronę ul. Kasprowicza.

MOSTY Most pieszo-rowerowy na Wiśle powstanie za ponad dwa lata, podpisana została umowa z wykonawcą. Przeprawa będzie miała 452 metry długości. To pierwszy warszawski most dostępny tylko dla pieszych i rowerzystów. Zbuduje go firma Budimex za ponad 120 mln zł. Jednopoziomowy most ma się wspierać na siedmiu podporach z żelbetu. Na lewym brzegu, przed ostatnim filarem, przeprawa będzie się poszerzać. Rozdzieli na dwie rampy, które zostaną przerzucone nad bulwarami na wysokości chodnika Wybrzeża Kościuszkowskiego. Pomiędzy rampami zaplanowano schody dwubiegowe ze spocznikiem. Będą wbudowane w taras bulwaru. Most zostanie wykonany ze stali pokrytej farbą, która imituje kolor kortenu.

SKRZYŻOWANIA „Zmodernizowana sygnalizacja, wymieniona nawierzchnia, poszerzone dotychczasowe i wybudowane nowe azyle na przejściach dla pieszych, a także posadzona zieleń w miejscu zbędnego betonu. To najważniejsze zmiany, jakie przeprowadziliśmy na skrzyżowaniu ulic Marszałkowskiej i Królewskiej. Efektem jest poprawa bezpieczeństwa i estetyki” – informuje Zarząd Dróg Miejskich.

UTRUDNIENIA W związku z przebudową ul. Sokratesa od dziś do 2 grudnia do godz. 4 zamknięta będzie jezdnia ul. Sokratesa od ul. Wólczyńskiej do ul. Kasprowicza. Ruch na ul. Sokratesa będzie odbywał się jednokierunkowo prawym pasem jezdni od ul. Kasprowicza do ul. Wólczyńskiej. Autobusy linii 114, 121, 203, 210, 250, 712, N01, N02 i N58 zostaną skierowane na trasy objazdowe.

AUTOBUSY Od 27 listopada (sobota) linia 163 w wybranych kursach zostanie skierowana na nową trasę: Stegny – … – Tuzinowa – Syta – parking Zakładu Oczyszczalni Ścieków „Południe” Miejskiego Przedsiębiorstwa Wodociągów i Kanalizacji – Syta – Vogla – … – Wilanów. Uruchomiony zostanie przystanek Oczyszczalnia „Południe”, który będzie obowiązywał jako stały dla linii 163 w obu kierunkach.

ZAPROSZENIA NA WEEKEND

ŚRÓDMIEŚCIE Do niedzieli w Arkadach Kubickiego Zamku Królewskiego odbywają się Targi Książki Historycznej. Podczas uroczystego otwarcia wręczono Nagrody KLIO – to wyróżnienie wkładu w popularyzację historii i literatury historycznej. Listę wszystkich laureatów Nagrody KLIO można znaleźć na stronie Fundacji Historia i Kultura.

WOLA 27 i 28 listopada (sobota i niedziela) w hali EXPO XXI przy ul. Prądzyńskiego 12/14 odbywać się będą 18. Warszawskie Targi Sztuki. „W jednym miejscu zaprezentowanych zostanie ponad 1000 obiektów, które będzie można oglądać, a także kupować. Na Warszawskich Targach Sztuki zaprezentuje się ponad 70 wyselekcjonowanych galerii i antykwariatów z całej Polski. Wystawcy przygotowali bogatą ofertę obrazów, rzeźb i grafik twórców współczesnych, jak i przedwojennych, m.in. Bolesława Biegasa, Jana Dobkowskiego, Henryka Wicińskiego, Teresy Pągowskiej, Stanisława Fijałkowskiego, Janiny Wierusz Kowalskiej, Józefa Wilkonia, Edwarda Dwurnika, Włodzimierza Pawlaka, Moniki Szwed oraz prace najmłodszych twórców: Karola Palczaka, Karoliny Jabłońskiej, Tomasza Górnickiego i Dawida Czycza. Będzie też, jak zwykle, dużo dobrego rzemiosła artystycznego” – zapowiada urząd miasta.

URSYNÓW 27 listopada (sobota) w godz. 9–14 przed Urzędem Dzielnicy Ursynów odbędzie się ostatnia w tym roku zbiórka krwi, którą organizuje Klub Honorowych Dawców Krwi „Krewki Ursynów”. Podczas zbiórki odbędzie się również rejestracja potencjalnych dawców szpiku przy współpracy z Fundacją DKMS Polska.

PRAGA-POŁUDNIE 28 listopada (niedziela) o godz. 10 na PGE Narodowym odbędzie się Bożonarodzeniowy Kiermasz Stowarzyszenia Współmałżonek Szefów Misji Dyplomatycznych (SHOM). „Jest to już czternasta edycja Międzynarodowego Kiermaszu Dobroczynnego organizowanego przez stowarzyszenie. W tym roku ponad 50 ambasad, na swoich stoiskach będzie sprzedawać wyjątkowe przedmioty pochodzące z całego niemal świata. Celem wydarzenia jest zbiórka pieniędzy, które zasilą 25 organizacji charytatywnych” – opisują organizatorzy.

PRAGA-PÓŁNOC 28 listopada (niedziela) w godz. 10-16 w hali sportowej przy ul. Szanajcy 17/19 odbędzie się charytatywny turniej piłki nożnej „Zgrana Paczka”, podczas którego prowadzona będzie zbiórka na rzecz Domu Samotnej Matki i Dziecka na Pradze-Północ. „Zachęcamy mieszkańców dzielnicy do włączenia się do świątecznej akcji dla praskich mam. Lista potrzeb jest długa, to m.in. artykuły spożywcze, chemiczne, pieluchy, chusteczki nawilżane, gry dla dzieci” – informuje urząd dzielnicy. Organizatorem akcji jest Dzielnicowy Ośrodek Sportu i Rekreacji. Dary można przynosić do hali przy ul. Szanajcy. Więcej: https://bit.ly/3nJE0eN.

ŚRÓDMIEŚCIE 28 listopada (niedziela) o godz. 18 w Teatrze Wielkim – Operze Narodowej rozpocznie się koncert „Penderecki in memoriam”. „To już ponad rok, od kiedy nie ma z nami Maestro Krzysztofa Pendereckiego. Odszedł 29 marca 2020 roku w Krakowie. By uczcić ogrom jego talentu i oddać hołd wybitnemu kompozytorowi, Teatr Wielki – Opera Narodowa wspólnie ze Stowarzyszeniem im. Ludwiga van Beethovena zapraszają na uroczysty koncert 28 listopada” – informuje instytucja. Podczas koncertu usłyszymy: Chaconne w wersji na Trio, Koncert podwójny oraz VI Symfonię.

ZAPOWIEDZI

ŚRÓDMIEŚCIE 2 i 3 grudnia (czwartek i piątek) w godz. 10-18 na pl. Politechniki odbywał się będzie Kiermasz Świąteczny Politechniki Warszawskiej. „Na odwiedzających będą czekały świąteczne domki, w tym jeden wyjątkowy — ten, w którym będzie można przekazać datek na Stypendia pod choinkę i jednocześnie zdobyć gadżety PW (także kultowe skarpetki!)” – zapowiadają organizatorzy.

ŚRÓDMIEŚCIE 3 grudnia (piątek) w Centrum Nauki Kopernik odbędzie się koncert „Posłuchaj ABBY pod gwiazdami”. „Usłyszysz największe przeboje tego legendarnego zespołu, zobaczysz zapierające dech w piersiach kosmiczne wizualizacje i poznasz międzygwiezdne ciekawostki przygotowane przez naszych prezenterów. Będą tylko cztery pokazy” – zapowiadają organizatorzy.

INTERNET 3 grudnia (piątek) o godz. 14 w mediach społecznościowych rozpocznie się ogłoszenie laureatów tegorocznej edycji konkursu S3KTOR. Do konkursu zgłoszone zostały 54 inicjatywy. Kierowane były do różnych grup mieszkańców – duża część z nich chroniła zdrowie i życie osób najbardziej narażonych: starszych, bezdomnych, czy pozbawionych środków do życia. Organizacje opiekowały się nimi, dostarczały posiłki i paczki, udzielały pomocy medycznej czy robiły zakupy. W tegorocznej edycji miasto chce podziękować organizacjom za pomoc mieszkańcom w trakcie pandemii.

PRAGA-POŁUDNIE 3 i 4 grudnia (piątek i sobota) w Teatrze Powszechnym w Warszawie odbędą się pokazy specjalne szkicu scenicznego „Nastia” w reżyserii białoruskiego artysty Jury Dzivakowa. Po premierowym pokazie 3 grudnia zaplanowano także debatę o sytuacji artystów i społeczeństwa obywatelskiego na Białorusi. Wydarzenia organizowane są w ramach projektu „Jesteśmy z Wami”, który wspiera ludzi kultury represjonowanych przez reżim Alaksandra Łukaszenki.