Zespół Szkół nr 31 - boisko po remoncie.
boisko po remoncie.

Od czerwca uczniowie Zespołu Szkół nr 31 im. Jana Kilińskiego przy ul. Felińskiego 13 mogą korzystać z nowych boisk szkolnych.

W maju zakończona została trwająca dziesięć miesięcy przebudowa realizowana przez spółkę Torakol, w efekcie której powstały dwa boiska: jedno do gry w piłkę nożną oraz drugie do gry w koszykówkę i siatkówkę.

Paweł Michalec, burmistrz Dzielnicy Żoliborz m.st. Warszawy:

To była bardzo wyczekiwana przez uczniów i ich opiekunów inwestycja. Boiska przy Zespole Szkół nr 31 były już w bardzo złym stanie i wymagały pilnego remontu. Dlatego od początku kadencji zabiegaliśmy o pozyskanie środków na przebudowę boisk. Realizując tę inwestycję zadbaliśmy także o pozostawienie rosnących tam od wielu lat drzew, a dodatkowo wykonawca założył ogrody deszczowe. Mam nadzieję, że także zakupione nowe wyposażenie spełni oczekiwania uczniów szkoły.

Na terenie Zespołu Szkół nr 31 powstały dwa boiska wielofunkcyjne: jedno do gry w piłkę nożną i ręczną z trawy syntetycznej oraz do gry w koszykówkę i siatkówkę z nawierzchnią poliuretanową. Oba boiska zostały otoczone 6 m piłkochwytami. Powstał także plac do gry w tenisa stołowego z nawierzchnią z kostki betonowej, rzutnia do pchnięcia kulą oraz bieżnia z zeskokiem do skoku w dal.

W ramach inwestycji zakupione zostało także wyposażenie sportowe: bramki do gry w piłkę nożną i ręczną, kosze i tablice systemowe do gry w koszykówkę oraz siatka z antenkami do gry w siatkówkę. Uzupełnieniem wyposażenia na terenie boisk są obiekty małej architektury, jak: ławki, kosze na śmieci i stojaki na rowery.

Zespół Szkół nr 31 - boisko przed remontem.
Zespół Szkół nr 31 – boisko przed remontem.

Inwestycja wymagała zerwania istniejącej nawierzchni asfaltowej. Wymieniono oświetlenie oraz zainstalowano monitoring. Cały teren zyskał nowe ogrodzenie. Na nowo zagospodarowane zostały także tereny zielone. Dla zapewnienia prawidłowego odwodnienia boisk wykonano ogrody deszczowe.

Umowa na „Przebudowę boiska szkolnego wraz z wyposażeniem w Zespole Szkół nr 31 przy ul. Felińskiego 13 w Warszawie” została podpisana 6 lipca 2021 roku. Realizowana była w formule „zaprojektuj i wybuduj”. Wyłoniona w przetargu spółka Torakol w pierwszym etapie zajęła się opracowaniem dokumentacji projektowej oraz uzyskaniem wymaganych zgód. Prace rozbiórkowe rozpoczęły się w październiku 2021 roku, natomiast 26 maja inwestycja została odebrana. Jej koszt  wyniósł 1 mln 45 tys. 448,16 zł.

Zespół Szkół nr 31 - boisko po remoncie.
Zespół Szkół nr 31 – boisko po remoncie.