Bar Kępa Potocka. Fot ID Żoliborz
Bar Kępa Potocka. Fot ID Żoliborz

Radni na sesji jednogłośnie zagłosowali za odstąpieniem od przetargu i podpisaniem 10-letniej umowy z barem ”Kępa Potocka”.

11 maja podczas sesji Rady Dzielnicy Żoliborz m.st. Warszawy przegłosowana została uchwała o skierowaniu pod obrady Rady Miasta wniosku o odstąpienie od przetargu i zawarcie 10-letniej umowy z obecnymi dzierżawcami gruntu, którzy prowadzą na tym terenie bar „Kępa Potocka”. Uchwała została jednogłośnie przyjęta.

Bar „Kępa Potocka” działa od początku lat 90-tych. W uzasadnieniu decyzji żoliborscy radni zwrócili uwagę, że:

trzydziestokilkuletnia tradycja ww. miejsca spotkań żoliborzanek i żoliborzan, ale też warszawianek i warszawiaków współtworzy obraz i charakter dzisiejszego Żoliborza, stanowiąc dla mieszkańców dzielnicy, ale też miasta wielką wartość.

W uzasadnieniu napisano:

Sprawa braku możliwości dzierżawy (…) bez przeprowadzenia przetargu lub konkursu ofert, a tym samym ryzyko zmiany dzierżawcy, zbulwersowała mieszkańców i opinie publiczną. Radni otrzymali niezliczone apele i prośby o pomoc i zachowanie charakteru i tradycji Kępy Potockiej. Wychodząc naprzeciw oczekiwaniom mieszkańców, działając w zgodzie z literą prawa, zasadnym jest przedstawienie niniejszej sprawy do decyzji Rady m.st. Warszawy.

Przewodniczący Rady Piotr Wertenstein-Żuławski (PO) podziękował wszystkim radnym, którzy odpowiedzieli na apel mieszkańców, zaangażowali się w pomoc i podpisali pod projektem uchwały Rady Dzielnicy.

Niespodzianek nie było.
Wszyscy żoliborscy radni zagłosowali „ZA”.
Nadzieję taką wyraził jeszcze przed rozpoczęciem głosowania radny Adam Buława (PiS):

Liczę na głosowanie w tej sprawie ponad podziałami i bardzo wszystkim za to dziękuję.

Radna Donata Rapacka (niezależna), głosując „całym sercem za wnioskiem” zwróciła się z prośbą:

o wprowadzenie do menu opcji wegetariańskich.

 Teraz sprawą dzierżawy 836 mkw. gruntu na terenie parku Kępa Potocka przy ul. Gwiaździstej 8, zajmie się Rada Miasta Stołecznego Warszawy.